S.F.G. to pomysł na konferencje ,który zrodził się wiele lat temu przez jedna z zaprzyjaźnionych z Azylandem  ekip. Był odpowiedzią na potrzebę nas samych mianowicie , by raz w roku spotkać się w innej części Polski. Organizatorem i gospodarzem jest każdorazowo inny zespól ludzi i oni biorą na siebie ciężar całej organizacji.  Tegoroczny zjazd odbędzie się w Cieszynie w dniach 18 – 19 – 20 października. Ponieważ to właśnie nam i Hammerowi przypadła organizacja SFG chcemy zachować ciągłość kolejnych edycji . Głównym tematem  wykładów będzie „ odkrywanie  powołania  , jak wytrwać w służbie ?, w jaki sposób nie wypalić się po drodze „ co jeszcze ? koncert , poczęstunek , giełda gadżetów i wiele innych rzeczy , które z pewnością Was zaskoczą. ;-)