S. F. G. to konferencja dla młodych chrześcijan

Tematem przewodnim jest : współczesny kościół w czasach subkultury.

W oparciu o list do Galacjan chcemy prześledzić wydarzenia zawarte w tym liście i odpowiedzieć sobie na pytania : jak wytrwać w wolności i w jaki sposób nie dać się zepchnąć w niewole . W niewole, która nie zawsze związana jest z naszym grzechem. Często ulegamy niewłaściwym oczekiwaniom i presji ze strony innych osób . Jak się z tym uporać ? Dowiemy się już wkrótce .

17 – 19 .10.2014 ul. Stary targ 1 ( centrum ) Anielski Młyn w Cieszynie.