Nowy projekt na stałe już zawitał do Rybnika i spotkał się z szerokim poparciem i zrozumieniem.

Dziękujemy tym wszystkim osobom, które nie przeszły obojętnie i zamanifestowały swoje poparcie dla niego.

Dziękujemy stacji TVS za możliwość udziału w programie FamiLook live. Dziękuje Ewelinie Magiera za realizacje tego projektu na antenie. Dziękujemy osobom prywatnym z Częstochowy i okolic Katowic za przyłączenie się do Mikołajkowej akcji pomocy dzieciom. Dziękujemy opiekunom świetlicy w Rybniku - Paruszowiec za współorganizacje całego programu artystycznego i ich podopiecznym . Thank you !!