( Paruszowiec - Piaski 16.03.2016 godzina 16.00 . )

Prezentacja wystawy połączona jest z otwarciem budynku " st. biblioteka".

Chcemy tym wydarzeniem artystycznym rozpocząć naszą aktywność w tym budynku w pełnym jego wymiarze.

A wiec projekt Bruklin 27 i Ścianę Marzeń wiążemy z tym miejscem . Rybnik - Paruszowiec ul. Za Torem

Czym jest wystawa ?

W skład projektu wchodzi 16-grafik, album muzyczny łączący elementy koncertu i przedstawienia.

Wystawą jest serią grafik będących współczesnym nawiązaniem do Drogi Krzyżowej , ale pokazaną drogę do krzyża z perspektywy zwykłego człowieka . Droga ta wiedzie przez doświadczenia z którymi każdy spotyka się w swoim życiu i które nieobce były również Jezusowi: Strach, samotność , odrzucenie, zdrada. Jego ostatecznym celem było jednak coś o wiele bardziej pozytywnego, dlatego przedstawiona droga jest drogą wyjścia WAYOUT .

Muzyka kontynuuje podstawowe założenie i przedstawia przesłanie w postaci słów i dźwięku rozszerzając projekt na większą skale uzupełniając go o elementy wizualizacji i elementów teatralnych.