Jako rybniccy chrześcijanie razem postanowiliśmy zamanifestować solidarność z opuszczonymi i zapomnianymi przez społeczność międzynarodową chrześcijanami zamieszkującymi Bliski i Daleki Wschód. W tym rejonie świata przyznanie się do nauki Chrystusa to akt najwyższej odwagi wywołujący niewyobrażalne formy nieludzkich prześladowań, oraz powodujący barbarzyńskie zbrodnie dokonane na niewinnych ludziach. Mamy wiec do czynienia z dramatem w wymiarze jednostkowym i zbiorowym wobec, którego tzw. cywilizowana część naszego społeczeństwa nabiera przysłowiowej wody w usta. Skala zbrodni oraz prześladowań jest tak wysoka, że można określić to zjawisko jako świadomy akt wyparcia chrześcijaństwa z tego rejonu przez islam.

Poruszyliśmy zagadnienia przemocy w takich krajach jak Arabia Saudyjska , Syria, Irak ..

Tabliczki zawieszane na szyi każdego chrześcijanina przypominały niedokończoną listę agresji.

Do tego wydarzenia celowo nie zastały włączone media co skutkowało brakiem wywiadów czy tez relacji prasowych. Cisza medialna oraz przypadkowi, uliczni odbiorcy nadała temu zdarzeniu wymiar poważnego wyzwania. Każdego z aktorów polegającego na powiedzenia " tak " prawdzie i zaryzykuję stwierdzenie, że aktorzy performensu wykazali się odwaga nie mającą nic wspólnego z artystycznym publicznym zaistnieniem.

Organizatorzy : Ruch Narodowy , Ogólnopolski ruch chrześcijan i Azyland